CalcCircle

Beräkna/skapa den bästa cirkeln från 3 punkter eller mer
HOWTO calculate/create the best circle from 3 points or more

Background

En tid sedan (på 1900-talet) frågade en kollega om vi kunde ta fram ett enklare beräkningsprogram för att räkna ut bästa cirkeln om man mäter in 3 eller fler punkter. På senare tid har det lilla verktyget efterfrågats och vi hittade det på en hårddisk.. ;)

Some time ago (in the 20th century), a colleague asked if we could produce a simple calculation tool to calculate the best circle if one measures 3 or more points. Recently, the small tool has been requested and we found it on a hard disk ..;)

The simple tool

Kopiera in 3 eller fler rader med x,y koordinater och tryck på [Beräkna]
Du får ut origo(x,y) + radie samt om du angivet fler än 3 punkter avstånd mellan punkterna och den optimala cirkeln.
Det skapas ett enkelt AutoCAD script som du skall kunna kopiera in vid AutoCAD prompten för att rita upp punkterna och cirkeln.

Enter 3 or more lines of x,y pairs and press [Beräkna]

Download / Installation

Download/Get CalcCircle   calccircle.zip   a 32-bit windows-application

Extract the CalcCircle.exe (1 file) place it whereever and run (click on it)...

Versions / History

2019-jan-31
available on this page ;)
2002, version 1.0.2
last update
1998?, version 1
first implemented

More info

More info/questions from:

Subject: CalcCircle

Keywords: reinhardt, calccircle, commercior, windows, tool, 3point, 3punkter, cirkel, radie, radius, circle