navp:// 'ett protokoll' ..

Bakgrund

Önskemål om att kunna starta ett dokument via mall från en länk på websida gjorde att jag studerade möjligheterna som gav upphov till navp://.
Från microsofts hemsida kan man konstatera att de använder en Active-X komponent för att åstadkomma funktionaliteten, vilket betyder att det utan hjälp inte är möjligt.

Följande navp:// lösning gör att man via en länk åstadkommer:

Alfredsson mantra, ENKELHET OCH TYDLIGHET

Se exemplen för att komma igång.

Installation

Administration / info

URL format, navp://

Generellt skrivs: navp://a=x&b=y&c=z där a,b,c är parameterar och x,y,z är värden
ParamsBeskrivningDefault
l=logglevel, sätt till 1 eller 2, för felsökning, mer info i debug-navp-[computername].log0
x=Starta Explorer i angiven katalog, t.ex x=c:/temp/navp
f=fil att använda som mall, t.ex f=c:/temp/navp/mall.txt
u=url att använda som mall, t.ex u=http://domain.se/kat/filnamn.ext
h=handling att skapa, t.ex h=c:/temp/navp/test_%yy%mm%dd_%i3.txt, kataloger som saknas skapas och %var ersätts enligt nedan
metadata=alla parameterar längre än 1 tecken används som metadata och sätter "Custom File Properties" på angiven handling
Notera att alla sökvägar anges med / och ej \!

Ev. skall vi även kunna kopiera ut mallar, typ .dot, med ovanstående, ännu ej implementerat

Ersättningar i filnamn h=

Man kan använda %var = ¤var = $var, alltså [%, ¤, $]
%varBeskrivning
%ilöpnummer, 1..9999, teoretiskt ingen övre gräns
%i2löpnummer, 01..99
%i3löpnummer, 001..999
%i4löpnummer, 0001..9999
%i9löpnummer, 000000001..999999999
%usrcurrent windows username
%yyyyDisplays the year as a four-digit number (0000-9999)2005
%yyDisplays the year as a two-digit number (00-99).
%mmmmDisplays the month as a full name (January-December)April
%mmmDisplays the month as an abbreviation (Jan-Dec)Apr
%mmDisplays the month as a number with a leading zero (01-12)04
%mDisplays the month as a number without a leading zero (1-12)4
%ddddddDisplays the date using the format given by the LongDateFormat
%dddddDisplays the date using the format given by the ShortDateFormat
%ddddDisplays the day as a full name (Sunday-Saturday)
%dddDisplays the day as an abbreviation (Sun-Sat)
%ddDisplays the day as a number with a leading zero (01-31)
%dDisplays the day as a number without a leading zero (1-31)
%cDisplays the date using the format given by the ShortDateFormat, followed by the time using the format given by the LongTimeFormat
%hhDisplays the hour with a leading zero (00-23)
%hDisplays the hour without a leading zero (0-23)
%nnDisplays the minute with a leading zero (00-59)
%nDisplays the minute without a leading zero (0-59)
%ssDisplays the second with a leading zero (00-59)
%sDisplays the second without a leading zero (0-59)

Exempel

förutsätter att di installerat navp.exe och att mall.* nedan finns i c:\temp\navp

Versions

2005-nov-09, version 0.5
Tillrättad version,
2005-sep-10, version 0.1
Initial release

Problem med navp

Skillnaden mellan att klicka på en vanlig http: länk med ett dokument mot att klicka på en navp länk är liten förutom att man har större kontroll över var dokumentet skall lagras och med vilket namn. Det kan dock säkert finnas någon invändning mot att den teoretiska säkerheten inte vidmakthålles, bör diskuteras.

Andra öppna frågor:

More info/questions from: Subject: navp