software.reinhardt.nu

Diverse system och program

SSR = Simple Search & Replace tool
Sök/ersätt via kommandoraden

RENAME9 = Simple File Rename
Set datetime prefix for your images etc

UNIENCODE = Simple Unicode code points encoder
Encode unicode code-points to UTF-8

VMSbackup
Läs data skapat med vmsbackup /save_set från windows...

AccessImgExtract
Extrahera bilder ur accessdatabas som är inlagda mha OLE koppling...

ACBladKryss
Autocad-script för rutnät, koordinatkryss

ChkMagick
Lyssna på katalog, kör program...

OutlookToHtml
Extrahera email från Outlook till html-dokument...

OutlookExtractAtts
Extrahera bilagor från Outlook...

Golf Statistics
Samla golfresultat och presentera på web-sidor.

Hyperlinks Word
Edit/Change/Replace all hyperlinks in a word document...

XLlink
Hyperlink a column in a excel document...

ZeBeDee
Setup a VPN-tunnel with ZeBeDee in Windows

CopyWeb
Copy webpages... extract content from web-database

 

 

 

 

Gamla länkar:

Länk till En tidning...

Golf Statistics, DOS version